Corrections made for Robbie (20)

Mukesh
 • 12
 • Hindi
 • English
made 1 corrections for Robbie
got 0 corrections from Robbie
Fiona
 • 0
 • Mandarin
 • English
made 3 corrections for Robbie
got 0 corrections from Robbie
Maddy
 • 63
 • Hindi
 • English, Arabic
made 1 corrections for Robbie
got 0 corrections from Robbie
 • Hindi
 • English
made 1 corrections for Robbie
got 0 corrections from Robbie
neha
 • 0
 • Hindi
 • English
made 2 corrections for Robbie
got 0 corrections from Robbie
Monica
 • 129
 • Hindi
 • English, French
made 2 corrections for Robbie
got 0 corrections from Robbie
 • Hindi
 • Spanish
made 2 corrections for Robbie
got 0 corrections from Robbie
Gemini
 • 0
 • Mandarin
 • English
made 1 corrections for Robbie
got 0 corrections from Robbie
 • Mandarin
 • Spanish, Other language
made 1 corrections for Robbie
got 0 corrections from Robbie
 • Hindi
 • Spanish, French
made 5 corrections for Robbie
got 0 corrections from Robbie
 • Mandarin
 • English
made 1 corrections for Robbie
got 0 corrections from Robbie
Ajay
 • 32
 • Hindi
 • Japanese
made 3 corrections for Robbie
got 0 corrections from Robbie

Hindi colours Oct 25, 2010 20:53

Kyaa koi mujhe madad kar sakte ho? Oct 8, 2010 16:00

Thank you for your correction!
 • English
 • Spanish
made 1 corrections for Robbie
got 0 corrections from Robbie

Question from a story Oct 21, 2010 14:38

Thank you for your correction!
 • Mandarin
 • English
made 1 corrections for Robbie
got 0 corrections from Robbie
ada
 • 233
 • Mandarin
 • Japanese, English
made 1 corrections for Robbie
got 0 corrections from Robbie
apple
 • 52
 • Mandarin
 • English, Japanese
made 1 corrections for Robbie
got 0 corrections from Robbie
Shana
 • 104
 • Mandarin
 • English, French
made 1 corrections for Robbie
got 0 corrections from Robbie
 • Hindi
 • Japanese, French
made 2 corrections for Robbie
got 0 corrections from Robbie

Quote Oct 11, 2010 02:37