Users Kaela corrected (7)

ikejapa
 • 517
 • Japanese
 • English
made 0 corrections for Kaela
got 1 corrections from Kaela

Enrollment ceremony Apr 10, 2011 03:24

 • Japanese
 • English
made 0 corrections for Kaela
got 1 corrections from Kaela

Blame doesn't incubate anything. Mar 26, 2011 04:14

Thank you for your correction!
SineLittle
 • 3994
 • Japanese
 • English
made 3 corrections for Kaela
got 2 corrections from Kaela

Exhausted Mar 19, 2011 00:31

Thank you for your correction!

DVDs Dec 11, 2010 22:58

Thank you for your correction!
一一
 • 5
 • Mandarin
 • English
made 0 corrections for Kaela
got 1 corrections from Kaela

have a rest Dec 11, 2010 23:04

Oki
 • 580
 • Japanese
 • English
made 0 corrections for Kaela
got 1 corrections from Kaela

The Enoshima Aquarium Oct 18, 2010 03:27

Thank you for your correction!
keiko
 • 5473
 • Japanese
 • English
made 0 corrections for Kaela
got 1 corrections from Kaela

A film called "Closer" Sep 28, 2010 23:27

Thank you for your correction!
Satoshi
 • 52
 • Japanese
 • English
made 0 corrections for Kaela
got 1 corrections from Kaela

pain Sep 28, 2010 23:18

Thank you for your correction!