luckylinh's Home
 
 
 
 
Photo Album

 
 

4
Entries Written

14
Corrections made

6
Corrections received

11
Friends

About me

Mình yêu tiếng anh và muốn nói tiếng anh lưu loát.mình tham gia vào trang mạng này chỉ để cải thiện tiếng anh của mình cũng như hiểu biết được nhiều văn hóa trên thế giới.và dĩ nhiên mình rất sẵn lòng để giúp mọi người học tiếng Việt😀😄😊😄💞💝💓..mong được mọi người giúp đỡ

Read more

Latest entries

luckylinh

A few day ago,i feel excited.

A few day ago,i feel excited. When i made friend with someone.they promist help me improve my English. A few day later, i realized ...
 •  
 • 58
 • 1
 • 1
 • English 
Apr 20, 2018 01:30
luckylinh

Làm ơn giúp tôi. Cảm ơn nhiều ạ With native lang

i only speak a little english. I need anyone learn with me. When i speak English with any anyone. They can't understand what i say. I...
 •  
 • 187
 • 3
 • 2
 • English 
Apr 14, 2018 18:57
luckylinh

i love english ,i have learnt english for ,,,years. With native lang

i love english ,i have learnt english for ,,,years.i studied it at my school and i also studied it at home,but i can't speak fluently...
 •  
 • 137
 • 3
 • 4
 • English 
Feb 7, 2017 22:42
luckylinh

tôi yêu tiếng anh...

tôi yêu tiếng anh...mong được mọi người giúp đỡ
 •  
 • 188
 • 2
 • 0
 • English 
Feb 7, 2017 21:35
Read more