καλημέρα! Ο χρόνος για το κρεβάτι μου είναι όταν ξυπνάς. λολ

  •  
  • 73
  • 1
  • 1
  • Greek 
Aug 27, 2017 22:09
Πωχάω Σπούδασε πολλά γερμανικά σήμερα.

Λοιπόν είναι καιρός να κοιμηθώ, ώστε να μπορώ να αποθηκεύσω όλες τις πληροφορίες στον εγκέφαλό μου.

Δεν μπορώ να περιμέντω αύριο το Παιχνίδι του Θρόνου. Θα είναι ωραίο να παρακολουθήσετε με κάποιο νόστιμο παγωτό.

Επίσης καλημέρα! Ο χρόνος για το κρεβάτι μου είναι όταν ξυπνάς. λολ
Wow I studied a lot of German and Valyrian today!

Well it is time to sleep so I can store all this information in my brain.

I can't wait for Game of Throne tomorrow. It will be nice to watch some medevil murders and twists with some tasty ice cream.

Also good morning! My bed time is when you wake up. lol
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app