Το όνομά μου είναι Crash Bandicoot

  •  
  • 62
  • 2
  • 1
  • Greek 
Aug 26, 2017 20:14 Crash Bandicoot
Γεια σου παιδιά. Το όνομά μου είναι Crash Bandicoot.

Eχώ ΑDHD. Αυτό σημαίνει το σώμα μου δεν σταματάει ποτέ και ο εγκέφαλός μου δεν κλείνει ποτέ.

Εωστά. Λόγω της ΑDΗD μου. Δεν καιμάμαι ποτέ. ΄Οχι σε ένα εκατομμύριο χρόνια.
Και κινούμαι πολύ γρήγορα για να απολαύσω ένα γεύμα επίσης Είμαι πάντα πεινασμένος.

Είμαι επίσης άφθαρτος. Αυτό σημαίνει ότι σπάζω ό, τι αγγίζω.

Πέρυσι έσπασα τηλεόραση κάποιου. Την περασμένη άνοιξη κατέστρεψα τη φύση
καθώς τα πόδια μου πιάστηκαν ξαφνικά και έκαψαν τα πάντα

Αυτό το καλοκαίρι έτρεξα πολύ γρήγορα και πέταξα στον αέρα, κινούμενος ψηλά με τον ουρανό και έτρεξε στον χώρο και έσπασε τον ήλιο.

Δυστυχώς χθες έσπασε τη γη

Και τώρα πλέω στο διάστημα. Σπάζοντας το σύμπαν επίσης.

Αλλά είναι εντάξει. Δεν είμαι στο δικό σου σύμπαν. Δεν θα καταστρέψω τυχαία ό, τι αγαπάς. Οχι ακόμα ....

Αλλά εγώ είμαι. Crash το αθάνατο Bandicoot που συνεχιζει να συντιρίβει.


Hello kids, my name name is Crash Bandicoot. I have ADHD. That means my body never stops and my brain never shuts the heck up.

That's right. Because of my ADHD. I never sleep. Not in a million years. And I move too fast to enjoy a meal as well. I am always hungry

I'm also indestructible. That means I break everything I touch.

Last year I broke someone's TV. Last spring I destroyed nature as my feet suddenly caught on fire and burned everything.

This summer I ran really fast and flew in the air, moving high with the sky and floated my way in to space and broke the sun.

Then unfortunately yesterday I broke the earth.

And now I'm floating into space. Breaking the universe as well.

But it's okay. I am not in your own universe. I won't accidentally destroy everything you love. Not yet....

But that's me. Crash the immortal Bandicoot that just keeps on crashing.