toki or toki ni?

  •  
  • 306
  • 3
  • 0
  • Japanese 
Aug 27, 2010 21:20
Can anybody explain me when i need to use toki and when toki ni?