O Teatro Mágico

  •  
  • 308
  • 0
  • 4
  • Portuguese(Brazil) 
Oct 8, 2016 12:14
Eu gosto de O Teatro Mágico.
Esta é uma das minhas músicas favoritas.

私はO Teatro Mágicoが好きです。
これは私のお気に入りの曲のひとつです。

Watashi wa O Teatro Mágico ga suki desu.
Kore wa watashi no okiniiri no kyoku no hitotsu desu.