อักษรไทย

  •  
  • 64
  • 0
  • 3
  • Thai 
Jan 10, 2017 22:46
ฉันดูผิดตัวอักษรไทยบ่อยๆค่ะ

"ช"และ"ซ" "ค"และ"ด" "ม"และ"น"... คล้ายๆกัน...

ฉันต้องเขียนมากเเละจํารูปร่างค่ะ -ω-;


Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app