Corrections made for thrila (4)

joigus
  • 3910
  • Spanish
  • English
made 1 corrections for thrila
got 0 corrections from thrila

Un Poco Triste TT^TT Jun 7, 2010 00:41

  • Japanese
  • English
made 1 corrections for thrila
got 12 corrections from thrila

blog Nov 26, 2008 07:43

  • Japanese
  • English
made 1 corrections for thrila
got 2 corrections from thrila

I'm still learning Nov 9, 2008 20:53

time
  • 6
  • Korean
  • Mandarin, English
made 1 corrections for thrila
got 0 corrections from thrila

I'm still learning Nov 9, 2008 19:13