doridotTih's Home
 
 
 
 
Photo Album

 
 

2
Entries Written

1
Corrections made

4
Corrections received

5
Friends

About me

Hello i'm Tiago. i'm from Brazi land want to learn english and japanese. i can teach portugese
whatsapp +55 11975362764
nice to meet you

Read more

Latest entries

doridotTih

konnichiwa With native lang

konnichiwa. boku wa Tiago desu jyuu go sai desu nihongo wo benkyoushimasu Taiko mo shimasu anime to hanashimasu suki desu yoroshiku...
  •  
  • 91
  • 0
  • 4
  • Japanese 
Oct 9, 2016 02:57
doridotTih

Hello i'm Tiago. With native lang

Hello i'm Tiago. i'm from Brazil and want to learn english and japanese. i can also teach portugese whatsapp +55 11975362764 ni...
  •  
  • 139
  • 0
  • 0
  • Japanese 
Aug 28, 2016 03:21
Read more