Users hiker joe corrected (59)

Mayukichi
 • 1334
 • Japanese
 • English
made 0 corrections for hiker joe
got 1 corrections from hiker joe

Mapo Doufu Jul 3, 2010 11:38

Thank you for your correction!
tor
 • 153
 • Japanese
 • English
made 0 corrections for hiker joe
got 2 corrections from hiker joe

Lectures Jul 2, 2010 21:58

Thank you for your correction!

Okinawa Churaumi Aquarium Jun 24, 2010 22:00

Thank you for your correction!
 • Japanese
 • English
made 0 corrections for hiker joe
got 1 corrections from hiker joe

Umbrella Jul 2, 2010 21:51

Thank you for your correction!
허니
 • 0
 • Korean
 • English, Mandarin
made 0 corrections for hiker joe
got 1 corrections from hiker joe

first diary Jul 2, 2010 13:28

yuuki
 • 2
 • Japanese
 • English, Other language
made 0 corrections for hiker joe
got 1 corrections from hiker joe

My Favorite Movie Jul 2, 2010 12:36

Atsuko
 • 5
 • Japanese
 • English
made 0 corrections for hiker joe
got 5 corrections from hiker joe

Why is Tokyo so noisy? Jun 24, 2010 10:16

Why is Tokyo so noisy? Jun 24, 2010 10:14

Why is Tokyo so noisy? Jun 24, 2010 08:39

kozou
 • 0
 • Japanese
 • English
made 0 corrections for hiker joe
got 1 corrections from hiker joe

FIrst Lesson Jul 1, 2010 21:37

 • Japanese
 • English
made 0 corrections for hiker joe
got 1 corrections from hiker joe

analogue or digital Jul 1, 2010 20:10

Thank you for your correction!
nyarico
 • 691
 • Japanese
 • Mandarin, Korean
made 2 corrections for hiker joe
got 2 corrections from hiker joe

Please correct my English passage. Jul 1, 2010 07:53

Thank you for your correction!

Please correct my English. Jun 23, 2010 05:48

Thank you for your correction!
Tsutomu
 • 151
 • Japanese
 • English, French
made 0 corrections for hiker joe
got 1 corrections from hiker joe

Monday Jun 28, 2010 10:36

 • Mandarin
 • English, Japanese
made 0 corrections for hiker joe
got 1 corrections from hiker joe

Hello, Everyone! Jun 26, 2010 21:47

Thank you for your correction!
 • Japanese
 • English
made 0 corrections for hiker joe
got 1 corrections from hiker joe

Unique system Jun 26, 2010 10:56

Thank you for your correction!
Rika
 • 85
 • Japanese
 • English, Indonesian
made 0 corrections for hiker joe
got 1 corrections from hiker joe

Rainy days Jun 26, 2010 10:49

Thank you for your correction!
Kanako
 • 0
 • Japanese
 • English
made 0 corrections for hiker joe
got 1 corrections from hiker joe

Nice to meet you ! Jun 26, 2010 10:26

anne
 • 487
 • Japanese
 • English, Korean
made 0 corrections for hiker joe
got 1 corrections from hiker joe

Do you want to cook delicious miso soup? Jun 25, 2010 12:46

Thank you for your correction!
ku-wa
 • 0
 • Japanese
 • English, Mandarin
made 0 corrections for hiker joe
got 1 corrections from hiker joe

Happy Jun 25, 2010 07:09

Mat
 • 149
 • Japanese
 • English
made 0 corrections for hiker joe
got 1 corrections from hiker joe

Misspell Jun 24, 2010 21:49

Thank you for your correction!
 • Mandarin
 • English, Japanese
made 0 corrections for hiker joe
got 1 corrections from hiker joe

Lost in Cigarette and Alcohol Jun 24, 2010 16:50

kaoru
 • 28
 • Japanese
 • English, German
made 0 corrections for hiker joe
got 3 corrections from hiker joe

Rabies control Jun 23, 2010 22:19

Thank you for your correction!

Rabies control Jun 23, 2010 22:16

Rabies control Jun 23, 2010 19:22

Thank you for your correction!