Xi dau's Home
 
 
 
 
Photo Album

 
 

29
Entries Written

19
Corrections made

72
Corrections received

35
Friends

About me

kính chào quy khách.
tôi là xi dau

Read more

Latest entries

Xi dau

Tiếng Thai lan

Tôi bắt đầu dạy tiếng Nhật cho người Thai Lan. Em ấy cùng dạy tiếng Thai Lan cho tôi. 私はタイ人の人に日本語を教えることを始めました。 代わりに彼からタイ語を勉強しています。 ...
 •  
 • 1259
 • 3
 • 3
 • Vietnamese 
Jul 14, 2011 17:48
Xi dau

Con chó/nhan viên kế toán

Tôi nuôi con chó của bạn trong hay tuần. Con chó này đã sủa cho con trai bên cạnh trong căn họ của bạn, thì mẹ trai đã nói cho người qu...
 •  
 • 1150
 • 8
 • 2
 • Vietnamese 
Jul 4, 2011 14:49
Xi dau

Sự thất nghiệp

Xin lỗi cho sự vắng mặt lâu ngày của tôi. Có nhiều sự kiện cho tôi. Tháng trước, tôi đã nghỉ việc công ty mà tôi đã làm 6 năm. Tháng...
 •  
 • 2241
 • 12
 • 4
 • Vietnamese 
Jun 29, 2011 00:28
Xi dau

越語,英語訂正希望

お願いです、下記訂正願います ■災害時の対策について About countermeasure of earthquake Chú ý về động đất ●身の安全を第一に Keep the safe of body in the first N...
 •  
 • 738
 • 1
 • 1
 • Vietnamese 
Mar 13, 2011 01:43
Xi dau

Lịch sử YOKOHAMA

Thời EDO, chính phủ EDO đóng nước từ nước ngoài. Người nước ngoại không thể vào Nhật, và chỉ Trung Quốc, Triều Tiên, Hà lan thôi được ch...
 •  
 • 5445
 • 4
 • 3
 • Vietnamese 
Jan 2, 2011 01:20
Read more
See all

Group

1051
Threads

179142
Members

For lang-8 beginners
This is group for beginners. First of all , plese find friend who can teach you the language...

217
Threads

170528
Members

What a strange expression!
If you find any strange expressions in English or Chinese in the lang-8 system, please let us k...


Testimonials from My Friends

gem
ども ありがとう ございます。