tanabata2720's Home
 
 
 
 
Photo Album

 
 

8
Entries Written

644
Corrections made

47
Corrections received

153
Friends


Read more

Latest entries

tanabata2720

First Love  Mối tình đầu  Toson Shimazaki With native lang

First Love  Mối tình đầu  Toson Shimazaki Bạn chỉ trở thành kiểu tóc của cô gái cuối cùng đã nâng tóc mái. Mở rộng nữa sao khi bạ...
 •  
 • 835
 • 6
 • 1
 • Vietnamese 
Jul 26, 2016 14:00
tanabata2720

trẻ em の 単数と複数で、表現が全く違いますか ? With native lang

trẻ em の 単数と複数で、表現が全く違いますか ? 1) Có trẻ em trong công viên 2) Trẻ em sẽ phải đỗ 1) 公園に子どもがいます 2) 公園に子どもたちがいます 1) a child is in...
 •  
 • 408
 • 1
 • 10
 • Vietnamese 
Jun 28, 2016 15:14
tanabata2720

" cha tôi " và " cha bố " sự khác biệt giữa là gì With native lang

" cha tôi " và " cha bố " sự khác biệt giữa là gì " cha tôi " and " cha bố " What is the diff...
 •  
 • 574
 • 21
 • 4
 • Vietnamese 
Jun 25, 2016 14:53
tanabata2720

Làm thế nào là khác nhau này từ "ả" và "á" With native lang

Làm thế nào là khác nhau này từ "ả" và "á" 声調記号が異なっているのは、なぜか? ả・á Em cảm ơn thầy. Em cám ơn thầy.
 •  
 • 496
 • 7
 • 6
 • Vietnamese 
Jun 20, 2016 16:32
tanabata2720

gia đinh With native lang

gia đinh Chúng tôi có 4 người. 4 người làm việc Tôi có một người vợ Vợ tôi là một giáo viên tiếng Nhật tại Hà Nội 2 con trai làm ...
 •  
 • 418
 • 5
 • 11
 • Vietnamese 
Jun 20, 2016 11:37
Read more