toaskjdfl's Home
 
 
 
 
Photo Album

 
 

22
Entries Written

181
Corrections made

37
Corrections received

12
Friends


Read more

Latest entries

toaskjdfl

mga urì ng i- With native lang

Ilípat mo yang púsang iyan mulâ kung saan nakahigâ. Inilípat na. Ibúbuhos ko itong túbig díne sa súsunod na baitang. Idináragdag mún...
 •  
 • 206
 • 10
 • 2
 • Tagalog 
Oct 29, 2017 11:14
toaskjdfl

Pagsubok gumamit ng bihirang panlapi With native lang

Okay... nátutúnan ko kung papaano gamítin itong virtual keyboard na máipangmámakinílya ng kudlit. Makadúrog-pusò pára sakanya tuwing may...
 •  
 • 209
 • 6
 • 1
 • Tagalog 
Oct 21, 2017 22:57
toaskjdfl

Mga salitang panakdâ ng panahon With native lang

Bukod ba man lang ng kahulugan itong dalawa? Ngumíngiyaw yung pusà hábang idinampot niya iyon. Ngumíngiyaw yung pusà hábang idinárampot...
 •  
 • 227
 • 5
 • 1
 • Tagalog 
Oct 4, 2017 11:40
toaskjdfl

Iba pang mga pangungusap With native lang

"Banlawan mo't salain itong mga ubas na ito." "Opo, saan ako makakahanap ng panala?" "Tingnan mo yung apar...
 •  
 • 230
 • 0
 • 0
 • Tagalog 
Sep 18, 2017 14:06
toaskjdfl

Mga partikulo With native lang

Kulang yata ang partikulo sa sinulat ko. Tila mas sagana kasi sa binasa. Kaya akala kong dapat silang papangkaraniwanin sa aking mga komp...
 •  
 • 285
 • 8
 • 2
 • Tagalog 
Aug 24, 2017 12:11
Read more