Alilaie's Home
 
 
 
 
Photo Album

 
 

58
Entries Written

91
Corrections made

318
Corrections received

425
Friends


Read more

Latest entries

Alilaie

Làm thế nào để cứu một cuộc sống - The Fray With native lang

Làm thế nào để cứu một cuộc sống - The Fray Bước một: bạn nói, "Chúng ta cần nói chuyện." Anh bước đi, bạn nói, "Hãy n...
 •  
 • 112
 • 2
 • 1
 • Vietnamese 
Jun 28, 2018 11:38
Alilaie

Xin lỗi - Justin Bieber With native lang

Xin lỗi - Justin Bieber Em phải giận dữ về tất cả sự trung thực của anh Em biết anh cố gắng nhưng anh không tốt với lời xin lỗi Anh ...
 •  
 • 147
 • 2
 • 1
 • Vietnamese 
Jun 2, 2018 10:20
Alilaie

Bài hát đóng kịch – Toby Turner With native lang

Bài hát đóng kịch – Toby Turner Bài hát này nghe đóng kịch nhưng tôi không tốt với việc viết văn thơ. Nếu bạn không được nói tiếng an...
 •  
 • 94
 • 0
 • 2
 • Vietnamese 
May 23, 2018 10:36
Alilaie

Trò chơi nhỏ của Benny With native lang

Trò chơi nhỏ của Benny Chơi với chúng tôi như con tốt và giam hãm liên tục chúng tôi sống trong vai trò của giới và có tâm trí vắng m...
 •  
 • 138
 • 0
 • 2
 • Vietnamese 
Apr 25, 2018 11:35
Alilaie

“Họ chỉ gọi ông ấy ‘Thủ Thư’. With native lang

“Họ chỉ gọi ông ấy ‘Thủ Thư’. Có thể ông ấy là người già nhất trong dải ngân hà và tất cả những quyển sách của ông ấy ghi tất cả lịch sử....
 •  
 • 214
 • 0
 • 2
 • Vietnamese 
Mar 17, 2018 12:24
Read more