Næste mandag, har vi den sidste danske klasse i år, og vi have ikke...

  •  
  • 163
  • 2
  • 1
  • Danish 
Dec 11, 2016 04:02
Næste mandag, har vi den sidste danske klasse i år, og vi have ikke det indtil januar.
Det har været omkring 2 år siden jeg begyndte at lære dansk, men jeg kan stadig ikke forstå, hvad mine danske kolleger taler hinanden. Er det på grund af manglende ordforråd eller for hurtigt at forstå ? Hvornår vil den tid komme, at jeg kan forstå, hvad de taler ?
Next Monday, we have the last danish class in this year and we will not have it until January.
It has been around 2 years since i started to learn danish, but I still cannot understand what my Danish colleagues talk each other. Is it due to lack of vocabulary or too fast to understand ? When will the time come that I can understand what they are talking ?
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app