Journal
 
 
Photo Album

Станислав's entry (1)

Post an entry now!
Станислав

Es - это

Es - это Usted - Вы Ramón - Рамон Molino - Молино (Мельница) ¿Es usted Ramón Molino? Ты Рамон Молино? Lección - урок Uno - оди...
  •  
  • 95
  • 0
  • 1
  • Spanish 
Apr 30, 2019 18:07