Lầu rồi không học tiếng Việt.

  •  
  • 83
  • 1
  • 3
  • Vietnamese 
Aug 13, 2018 15:28
Lầu rồi không học tiếng Việt.

Tháng này có kế hoạch đi du lịch đến Việt Nam.
Cho nên học lại tiếng Việt mà quên mất rất nhiều tiếng Việt.

Trời ơi.

Tôi bất đầu học lại tiếng Việt để giao lưu Việt Nam!!!
Cuối cùng tôi muốn ăn nhiều cơm gà xôi mỡ nhé.