Furia Liniște

  •  
  • 139
  • 3
  • 1
  • Romanian 
Aug 28, 2017 06:44
Aceasta dimineață am mers la biserică cu Eileen și Hunter. Pastorul Mitch a predicat. A vorbit despre furie. A spus că furia noastă de multe ori e agitată de o lovitură a semnificației noastre. Aceasta furia apare diferit în diferite persoane. De exemplu, Mitch a zis că furia lui arată ca tăcere, dar altcineva ar putea exploda. Dar acest tăcere e la fel de distructiv ca și furia explozivă. A zis că știe asta pentru că el o primea de multe ori când creștea. Furia nu a fost permisă în familia lui, dar ei erau foarte furioși. Așa au folosit tăcere în schimb.
This morning I went to church with Eileen and Hunter. Pastor Mitch was preaching. He spoke on anger. He said that often our anger is stirred up by a blow to our significance. This anger shows up differently in different people. For example, Mitch said his anger looks like silence, whereas someone else might explode. But this silence is just as destructive as explosive anger. He said he knows this because he was often on the receiving end of it growing up. Anger wasn't allowed in his family, but they were very angry. So they used silence instead.