Urla

  •  
  • 170
  • 11
  • 1
  • Romanian 
Sep 1, 2017 16:29
Am uitat să scrie aici ier. Oops. Am fost foarte ocupată: Am avut multe întâlniri, și am facut un pic de progres cu detaliile pentru să merge în România!!

Astăzi, am facut ceva care nu mă viseam niciodată să fac: Eu am urlat cu lupi!! Vocile lor erau scăzuți și frumoase. A fost uluitoare!! Am avut lacrimi care strecură pe fața mea. Gândesc că e uimitor cum Dumnezeu a facut creaturi atât de frumoase.
I forgot to write here yesterday. Oops. I was really busy: I had a lot of meetings, and I made a little progress on the details for going to Romania!!

Today, I got to do something I never dreamed I'd do: I howled with wolves!! Their voices were low and beautiful. It was absolutely breathtaking!! I had tears streaming down my face. I think it's amazing how God made creatures so beautiful.