watashi

  •  
  • 556
  • 14
  • 3
  • Japanese 
Oct 28, 2008 07:09
konbonwa mina san
hajimemashite, kirk desu !
watashi wa 33sai desu
watashi no shigoto wa takumi no kuruma desu.

canada kara desu

domo arigatou gozaimsu

sayonnara
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app