watashi

  •  
  • 622
  • 14
  • 3
  • Japanese 
Oct 28, 2008 07:09
konbonwa mina san
hajimemashite, kirk desu !
watashi wa 33sai desu
watashi no shigoto wa takumi no kuruma desu.

canada kara desu

domo arigatou gozaimsu

sayonnara