Japanese Skit

  •  
  • 280
  • 4
  • 1
  • Japanese 
Oct 31, 2016 10:42
~at Jennifer's house~
Emma: ohayoo gozaimasu!
Jennifer: ohayoo gozaimasu.
E: doko e ikimasuka.
J: koen e ikimasu.
E: ah! Soo desuka.
J: itekimasu.
E: iterashai!
~at a park~
J: ah! Ashlyn-san ohayoo gozaimasu!
Ashlyn: Ohayoo Jennifer-san.
J: kyoowa iiotenki desune!
A: ah! Soo desune
J: nani o renshuu shite imasuka.
A: gitaa o renshuu shite imasu.
J: ah! Soo desune
J: Watashinoie ni kitaidesuka.
A: mochiron!
~at Jennifer's house (again)~
J: tadaima!
E: okarinasai!
E: dare desuka.
J: tomodachi desu.
A: hajimemashite Ashlyn desu. Doozo yoroshiku!
E: hajimemashite!
E: nansai desuka.
A: juuyonsai desu.
E: ochaikaga desuka.
A: ee onegaishimasu.
J: watashi mo!
~2 hours later~
A: ima nanji desuka.
E: sanji desu.
A: ohaio shuu no! Watashi wa iku ndesu! Watashi o shōtai shite itadaki arigatōgozaimasu!
J+A+E: sayoonara!
~the end!~


Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app