watashi

  •  
  • 205
  • 1
  • 2
  • Japanese 
Apr 27, 2016 14:15
Watashi wa Peru jin desu.
Yo soy de Perú.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app