Una altra estranya coincidència.

  •  
  • 315
  • 1
  • 2
  • Catalan 
Jan 23, 2016 02:51 l-cat p-AlanRickman p-DavidBowie
Una altra estranya coincidència. Vaig buscar els meus vells dibuixos. Un és imatge comèdia de el Professor Snape de "Harry Potter". I seu títol és un al·lusió de una cançó que David Bowie va cantar. Per tant vaig fer gairebé la mateixa cosa que "Simpsons".
Another strange coincidence. I found my old pictures. One is a comedic sketch of Professor Snape from "Harry Potter". And its title is an allusion to a song that David Bowie sang. I made almost the same thing as "Simpsons".
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app