Daha resim yapmayı karar vermedim.

  •  
  • 340
  • 4
  • 5
  • Turkish 
Jan 30, 2016 05:39 l-tur d-diary h-pics
Daha resim yapmayı karar vermedim. Bunun için televizyonın insanlarısı çiziyorum. Çok gözlüklü insanlar var. Önce fark etmedim. Gözlüğü çizmek zor. Tamam. Daha zor daha iyi.
I decided to draw more pictures. For that I draw people from TV. There are many people wearing glasses. I didn't notice this before. It's difficult to draw glasses. OK. The harder the better.