Spaghetti Napolitan

  •  
  • 217
  • 2
  • 0
  • Japanese 
Oct 18, 2010 22:34
Minasan, spaghetti napolitan ryouri wo shitte imasuka?setsumei shite morae masen ka. Arigatou gozaimasu:)