"Paboritong salita"「好きな言葉」

  •  
  • 841
  • 3
  • 2
  • Tagalog 
Jul 10, 2012 10:59
Magandang umaga po. Kumusta po kayo?

Good morning. How are you doing?
おはようございます。皆さん、調子はいかがですか?
"Ohayou-gozaimasu. Minasan, choushi wa ikaga desuka?"


Ngayong araw na ito, susulat ako ng entry ko tungkol sa paborito kong salita.

Today, I'll write about my favorite word.
今日は、好きな言葉について書こうと思います。
"Kyou wa, suki na kotoba nitsuite kakou to omoimasu."


Ang "Sakura" ang paborito kong salita sa Hapon.

"Sakura" is my favorite japanese word.
「桜」が私の好きな日本の言葉です。
""Sakura" ga watashi no suki na nihon no kotoba desu."


Kasi paboritong bulaklak ang sakura para sa akin.

Because a cherry blossoms is favorite flower for me.
なぜなら、桜は私にとってお気に入りの花だからです。
"Nazenara, sakura wa watashi ni totte okiniiri no hana dakara desu."


Tapos ang "Kumain" ang paborito kong salitang Pilipinas.

And then "Kumain" is my favorite Filipino word.
それから、「Kumain」が私のお気に入りのフィリピンの言葉です。
"Sorekara, "Kumain" ga watashi no okiniiri no filipin no kotoba desu."


Kasi madalas kong gamitin ang "Kumain" kapag nag-uusap ako sa mga Pilipino.

Because I often use the word "Kumain" everytime I speak to a Filipino.
なぜなら、私はフィリピンの人たちと話すときに、よく「Kumain」を使います。
"Nazenara, watashi wa filipin no hito-tachi to hanasu toki ni, yoku "Kumain" wo tsukaimasu."


Kaya madami akong kumain palagi.lol

So I eat a lot everyday.lol
だから、私はたくさん食べます(笑)
"Dakara, watashi wa takusan tabemasu(warai)"


Siya nga pala, ano po ang gusto ninyong salita?

By the way, what word do you like?
ところで、皆さんの好きな言葉は何ですか?
"Tokorode, minasan no suki na kotoba wa nan desuka?"


Maraming salamat po sa pagbabasa.

Thank you for reading.
お読みいただき、ありがとうございました。
"Oyomi itadaki, arigatou-gozaimashita."
Ingat po kayo palagi.

Please take care always.
皆さん、いつもお気をつけて。
"Minasan, itsumo okiwotsukete."
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app