Tak,wiem,źe miasta mają swoje maski.

  •  
  • 235
  • 0
  • 6
  • Polish 
Sep 14, 2015 19:04
Tak,wiem,źe miasta mają swoje maski. Wiem, ze, kiedy moja babcia była malutka i przyjeźdźala tu z rodzicami z sąsiedniej wsi, Lublin był innym.Mijał czas, i miasto zmieniało się. Często było mu chorobliwie, jego kawałkowały, wypędzały mieszkanców, jego zasiedlały inne.
Moja babcia urosła, u jej urodziły się dzieci. Zatem - wnuczki.żyliśmy w innym mieście, w tej samej Halicji, ale w innym kraju. Ta minęł czas, przyjechałam tu, i chcę odgądnąc kilka zagadek tego miasta .
Jednak tylko zagada mi nowe. Tak,tak, wszyscy my mają własne maski, i róźne ludzi ujawniają nas po innemu.
Так, я знаю, що міста мають свої маски. Знаю, що, коли моя бабуся була маленькою і приїздила сюди з батьками із сусіднього села, Люблін був геть іншим. Минав час, і місто змінювалося. Йому часто бувало боляче, його шматували, виганяли мешканців, його заселяли інші. І

Моя бабуся виросла, у неї народилися діти. Тоді — внуки. Ми жили в іншому місті, у тій самій Галіції, але в іншій країні. Та минув час, я приїхала сюди, і мені хочеться розгадати кілька загадок цього міста.
Проте воно лише загадує мені нові. Так, так, усі ми маємо свої маски, й різні люди розкривають нас по-іншому.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app