Agresja i przemoc to zjawiska, które stają się coraz większym probl...

  •  
  • 269
  • 0
  • 2
  • Polish 
Sep 10, 2016 18:14
Agresja i przemoc to zjawiska, które stają się coraz większym problemem w polskich szkołach. W szkole, gdzie odbywałam praktyki nauczyciele kształtują u dzieci szacunek dla norm prawa i tworzą klimat powszechnego potępienia dla każdych przejawów naruszenia prawa. Na przykład, kiedy na lekcji uczeń umieścił swoje nogi na krześle, nauczyciel dodał komentarz i zwrócił uwage uczniów na ten fakt, że tak robić nie wolno. Nauczyciele prowadzą lekcje wychowawcze, gdzie uczniowie zapoznają się ze statutem szkoły i regulaminem ucznia. Oni mają rozumieć konsekwencje swojego postępowania. Także są prowodzone spotkania z rodzicami,gdzie oni otzymują wsparcie i pomoc ze strony szkoły. Udział rodziców jest istotnym elementem zapobiegania agresji i przemocy dzieci.
Także zauważyłam o stałych dyżurach nauczycieli i uczniów na przerwach, żeby reagować natychmiastowo na łamanie dyscypliny szkolnej. W tym samym celu propagują zajęcia ruchowe i uprawianie sportu. Dzieci biorące udział w zajęciach sportowych, mogą skierować swoją energię we właściwym kierunku.
Dla uczniów agresywnych albo szykanowanych dostępna fachowa pomoc psychologa. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej czas od czasu są organizowane zajęcia terapeutyczne. Obserwowałam lekcję wychowawczą, na której klasa wybrała Samorząd Uczniowski dla pomocy uczniom szykanowanym.
Zatem, w szkole podejmują dużo środków dla zapobiegania i przeciwdziałania agresji i przemocy. W tym uczestniczą i nauczyciele, i uczni, i rodzice.