Szkoła to miejsce o określonej strukturze, układzie pomieszczeń, w...

  •  
  • 215
  • 0
  • 3
  • Polish 
Sep 11, 2016 02:29
Szkoła to miejsce o określonej strukturze, układzie pomieszczeń, wyglądzie. W systemie oświatowo-wychowawczym najważniejszymi elementami są oczywiście uczniowie. Zatem, dla nich powinno się stwarzać korzystne warunki . Jednak pomieszczenia szkolne nie zawsze zachęca do jej codziennego odwiedzania. W szkole, gdzie odbywałam praktyki, zauważyłam, że korytarze są za wąskie, podczas przerw wszystkie dzieci biegają, grają i trudno się poruszać bez przeciskania się między tłumem osób.
Innym problemem technicznym, dotykającym obserwowanej szkoły, jest brak dostatecznej ilości pomieszczeń, szczególnie sal gimnastycznych. Dzieci nie mają możliwości użyć wszystkich swoich umiejętności sportowych. Myśle, ze istnieje jeszcze jeden problem z wychowaniem fizycznym. Zauważyłam, że plan lekcji uczniów jest zaplanowany tak, że WF jest w środku zajęc, i zaczerwienione,zmęczone uczniowie muszą siedzieć w kolejnych lekcjach
Teraz o pozytywnych stronach, które zaobserwowałam. Uczniowie mają wpływ na dużo rzeczy. Dzieci młodsze, na przykład , mają dostępne ściany klasa do malowania. Starsze uczniowie tworzą Samorządy Uczniowsckie,uczą się podejmować decyzje.Oni organizują imprezy, konkursy, urozmaicą szkolną codzienność.
Mogę wyciągnąć wniosek, że funkcjonowanie ukrytego programu w szkole ma jak i zalety, tak i wady. Zalety pozwalają uczniom realizować siebie, ale, niestety, większość dzieci nie chcą chodzić do szkoły.