Miniopracowanie na temat pracy z uczniem wybitnie zdolnym

  •  
  • 458
  • 0
  • 6
  • Polish 
Sep 14, 2016 01:56
Miniopracowanie na temat pracy z uczniem wybitnie zdolnym
Uczeń zdolny wymaga szczególnego podejścia w nauczaniu, ponieważ wyprzedza rówieśników pod względem rozwoju psychomotorycznego. Występują u niego wzmożone potrzeby poznawcze. Z mojego punktu widzenia, dużo zdolnych uczniów gubią się w szkole,nie wszyscy realizują swój potencjał. Powodem takiego stanu rzeczy są wychowawcy, którzy koncentrują się więcej na uczniach z różnymi zaburzeniami, schorzeniami, nieprzystosowaniami. Tym bardziej trzeba zauważyć, poznać i pomóc uzdolnionym, stworzyć im sprzyjające warunki.
Odkrywanie osób uzdolnionych nie jest rzeczą łatwa. Istnieje wiele różnych sposobów odnaleźć osób z uzdolnieniami. Służą do tego specjalne testy i stosowanie wnikliwej obserwacji dziecka. Po znalezieniu takich uczniów, musi być stosowana specjalna praca z uczniem zdolnym.
Zauważywam stosowanie metody ‘wzbogacania’ nauczycielem. Nauczyciel zwiększa intensywność pracy zdolnego ucznia, na przykład liczbę zadań, stopień trudności. Te kroki pomagają przystosować nauczanie do możliwości intelektualnych ucznia.
Z rozmowy z wychowawcą dowiedziałam się o metodie ‘akceleracji’. To znaczy,że uczeń zdolny może wcześniej kończyć albo rozpocząć nauke i przechodzić na następny szczebel nauczania. Możliwy nawet system nauczania bezklasowego.
Uczniowie w szkole mają możliwość uczestniczyć w inscenizacjach, dramach, wykorzystać środki plastyczne, muzyczne , brać udział w wystawach, spotkaniach z pisarzami, muzykami. Nauczyciele motywują do udziału w olimpiadach, konkursach, turniejach, warsztatach, obozach naukowych, projektach i programach przeznaczonych dla uczniów zdolnych. To wszystko umożliwia ekspresję ucznia.
Oprócz tego, istnieją metody rozwijające umiejętności komunikacyjne i społeczne, na przykład gry dydaktyczne. Metody ewaluacyjne pozwalają dokonać konstruktywną ocenę uczniów.
Zatem, w skole realizuje się wiele metod pracy z uczniem zdolnym, ale najważniejszą rzeczą jest to, żeby odnaleść uzdolnionych dzieci , przyszłych naukowców , pisarzów i innych utalentowanych postacie.