Pronume şi adjectiv demonstrativ de depărtare, tempul perfect compus

  •  
  • 57
  • 1
  • 1
  • Romanian 
Nov 28, 2017 08:40
1. Acea fustă este maro.
2. Tablourile acelea sunt mari.
3. Acei copii sunt mici.
4. Acei băieţi au mâncat acasă.
5. Fata aceea a luat loc lângă mine.
6. Noi am mers la şcoala aceea.
7. Acele creioane sunt roşii.
8. Rochiile acelea n-au fost roz.
9. Mihai n-a venit cu mine la restaurantul acela.
10. Acel pom a fost foarte înalt.
11. Patul acela a fost verde.
12. Castraveţii aceia au fost amari.
13. Cafeaua aceea n-a fost caldă.
14. După ce am găsit acel manual, am învăţat lecţia aceea.
15. Eu ieri am zis adevărul.
16. Noi am vorbit despre articolul acela astăzi dimineaţă.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app