boku wa netflix de sho Saboriman Ametani Kantarou mite iru

  •  
  • 247
  • 1
  • 3
  • Japanese 
Dec 3, 2017 17:38
boku wa netflix de sho Saboriman Ametani Kantarou mite iru
Watashi ga shō o miru to, watashi wa kūfuku ni naru.

i'm watching the netflix show Saboriman Ametani Kantarou.
when i watch the show, it makes me nippy.

내트풀릭스에 Saboriman Ametani Kantarou 보고있어요.
그쇼 보면, 출출해져요.