Journal
 
 
Photo Album

Nadim's entry (29)

Post an entry now!
Nadim

(پدربزرگم (قسمت سی و ششم With native lang

اکثریت بزرگی از مستعمره نشین های، که در حاجب العیون زندگی می‌کردند، نژاد پرست بودند. با اینکه غیرنظامیان بودند، حق مالکیت سلاح گرم و دفاع...
 •  
 • 218
 • 1
 • 3
 • Persian 
Feb 29, 2016 04:43
Nadim

(پدربزرگم (قسمت سی و پنجم With native lang

چند مستعمره نشین فرانسوی در حاجب العیون وجود داشتند. آنها هم در مرکز شهر و هم در حومه شهر زندگی می‌کردند. بعضی از آنها معلمان در دبستان م...
 •  
 • 256
 • 4
 • 2
 • Persian 
Feb 28, 2016 17:25
Nadim

(پدربزرگم (قسمت سی و چهارم With native lang

با اینکه یهودیان، که در حاجب العیون زندگی می‌کردند، خیلی معاشر و کمک کننده بودند، مرگ را زیادی می‌ترسیدند. پدربزرگم برایم تعریف کرد که بر...
 •  
 • 181
 • 0
 • 2
 • Persian 
Feb 27, 2016 05:00
Nadim

(پدربزرگم (قسمت سی و سوم With native lang

همانطور که گفتم، مردم یهودی، که در حاجب العیون زندگی می‌کردند، خیلی فعال و کوشا بودند. چیزی واقعا که آنها را از نژاد های دیگر مشتق گرفت ا...
 •  
 • 271
 • 3
 • 2
 • Persian 
Feb 26, 2016 04:28
Nadim

(پدربزرگم (قسمت سی و دوم With native lang

اکثریت بزرگی از مردم عربی، که در حاجب العیون زندگی می‌کردند، خیلی تنبل بودند. آنها دوست نمی‌داشتند کار می‌کردند و خیلی سلبی بودند. آنها ه...
 •  
 • 234
 • 6
 • 2
 • Persian 
Feb 25, 2016 05:40
Nadim

(پدربزرگم (قسمت سی و یکم With native lang

قبایل عربی مختلفی زندگی در حاجب العیون وجود داشتند. چیزی که من واقعا از چیزی پدربزرگم در مورد آنها برایم تعریف کرد متوجه این است که نژاد ...
 •  
 • 240
 • 4
 • 2
 • Persian 
Feb 24, 2016 05:06
Nadim

(پدربزرگم (قسمت سی ام With native lang

نژادها مختلفی در حاجب العیون بودند. عرب، یهودیان، استعمارگران فرانسوی، ایتالیایی ها و مردم اهل مالتا وجود داشتند. ژاندارم ها فرانسوی، که ...
 •  
 • 270
 • 2
 • 1
 • Persian 
Feb 23, 2016 04:16
Nadim

(پدربزرگم (قسمت بیست و نوم With native lang

چه مرا در باره چه پدربزرگم در باره مردم یهودی، که در حاجب العیون زندگی می‌کردند ، برایم تعریف می‌کرد متوجه ساخت که خیلی مفید بودند. آنه...
 •  
 • 255
 • 1
 • 2
 • Persian 
Feb 22, 2016 05:43
Nadim

(پدربزرگم (قسمت بیست و هشتم With native lang

پدربزرگم هم در باره خاخامها یهودی ،که در حاجب العیون بودند، برایم تعریف کرد. یکی از وظایف آنها ذبح بعض حیوانات خانگی مثل مرغ، گوسفند و گا...
 •  
 • 185
 • 0
 • 2
 • Persian 
Feb 21, 2016 04:24
Nadim

(پدربزرگم (قسمت بیست و هفتم With native lang

پدربزرگم برای من تعریف کرد که یک روز زمانی که به مرکز شهر حاجب العیون بود، خیلی کنجکاو برای دیدن کنسیه مردم یهود بود. وقتی که آنجا رسید، ...
 •  
 • 241
 • 2
 • 2
 • Persian 
Feb 20, 2016 16:28
Nadim

(پدربزرگم (قسمت بیست و ششم With native lang

پدربزرگم به من تعریف می‌کرد که مردم یهودی در مشاغل مهمی کار می‌کردند. مثلا، به عنوان جواهری ها ، بازرگانان، قصابان و خیاطها کار می‌کردند....
 •  
 • 227
 • 1
 • 1
 • Persian 
Feb 18, 2016 20:23
Nadim

(پدربزرگم (قسمت بیست و پنجم With native lang

شمعون چهار برادر به نام های بنیامین، طونی، جوزیف، جاکوب داشت. او فرزند یک تاجر ثروتمند یهودی بود. یک روز، پدربزرگم به من تعریف می‌کرد که ...
 •  
 • 179
 • 1
 • 1
 • Persian 
Feb 18, 2016 19:47
Nadim

(پدربزرگم (قسمت بیست و چهارم With native lang

بسیار مردم یهودی در حومه شهر و مرکز شهر حاجب العیون بودند. تقریبا همه آن‌ها ثروتمند بودند. یکی از بهترین دوستان پدر بزرگم یک پسر یهودی به...
 •  
 • 176
 • 0
 • 1
 • Persian 
Feb 17, 2016 15:43
Nadim

(پدربزرگم (قسمت بیست و سوم With native lang

زمانی که به مزرعه می آمدند، کمی سبزیجات را می گرفتند و بدون شستن آنها آنها را می خوردند اگر آنها به عنوان حیوانات بودند. آنها آنجا تمام ر...
 •  
 • 219
 • 3
 • 1
 • Persian 
Feb 16, 2016 05:49
Nadim

(پدربزرگم (قسمت بیست و دوم With native lang

در واقع، مردم، که در حومه شهر حاجب العیون زندگی می کردند، خیلی سلبی بودند. بعوض کار کردن در مزارعشان برای تولید محصولاتشان و کسب پول، به ...
 •  
 • 227
 • 0
 • 1
 • Persian 
Feb 16, 2016 00:21
Nadim

(پدربزرگم (قسمت بیست و یکم With native lang

در طول گرسنگی، بسیاری از مردم در حومه شهر حاجب العیون (منطقه کجا پدربزرگم زندگی می کرد) بواسطه تاجران یهودی تونسی نجات داده شدند. یکی از ...
 •  
 • 186
 • 0
 • 2
 • Persian 
Feb 14, 2016 17:01
Nadim

(پدربزرگم (قسمت بیستم With native lang

خانواده ای پدربزرگم خیلی فقیر بود. پدربزرگم روزی در مورد گرسنگی، که او و خانواده اش رنج بردند زمانی که ده ساله بود ، برای من تعریف می کرد...
 •  
 • 199
 • 2
 • 4
 • Persian 
Feb 13, 2016 06:29
Nadim

(پدربزرگم (قسمت نوزدهم With native lang

پدر پدربزرگم مرد حریصی بود. او دوست نداشت که برای همسرانش و فرزندانش لباس های جدید را خرید. پدربزرگم روزی به من گفت که شلوار را نپوشید زم...
 •  
 • 187
 • 1
 • 2
 • Persian 
Feb 12, 2016 06:40
Nadim

(پدربزرگم (قسمت هجدهم With native lang

پدربزرگم تقریبا سی نابرادری و ناخواهری دارد. در حقیقت، پدرش با چهار زن ازدواج کرد. به آن دلیل، بسیار فرزندان داشت. پدر پدربزرگم با همسران...
 •  
 • 180
 • 4
 • 2
 • Persian 
Feb 11, 2016 06:49
Nadim

(پدربزرگم (قسمت هفدهم With native lang

پدربزرگم بارها در باره چقدر مادرش را دوست دارد به من گفت. چشمانش اشک ریختند هر زمان که در مورد او به من گفت. بر خلاف پدرش که بسیار سخت گی...
 •  
 • 214
 • 4
 • 4
 • Persian 
Feb 10, 2016 06:16