(پدربزرگم (قسمت صد و نودم

  •  
  • 124
  • 0
  • 1
  • Persian 
Jul 31, 2016 23:45
وقتی پدربزرگم دید اینکه بعضی سربازان در حال پنهان کردن تانک با شاخه های درخت بودند، خیلی تعجب کرد. ولی، بعد متوجه شد که آن کار را به عنوان یک راه ی استتار می کردند. به عبارت دیگر، آنها می خواستند اجتناب کند تشخیص داده شده توسط هواپیماهای جنگنده دشمنانشان باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هواپیماهای جنگنده، لطفا به لینک زیر مراجعه کنید:

https://fa.wikipedia.org/wiki/هواپیمای_جنگنده

ادامه دارد.
My grandfather (part 190)

My grandfather wondered when he saw some of the soldiers covering the tank with tree branches. But, he realized later that they had been doing that as a way of camouflage. In other words, they wanted to avoid being detected by their enemies' fighter aircrafts...

To learn more about fighter aircrafts, please have a look at the link below:

https://en.wikipedia.org/wiki/Fighter_aircraft

To be continued...