مهمترین قانون سرمایه‌گذاری

  •  
  • 54
  • 0
  • 1
  • Persian 
Jun 15, 2018 08:39
قابل ذکر است که مهمترین قانون سرمایه‌گذاری این است که پول را از دست ندهید. اخیرا کتابی در مورد خرید و فروش املاک خواندم. این کتاب حدود ۵۰ صفحه برای عملی کردن این قانون اختصاص داده بود
. نویسنده‌ی این کتاب تاکید می‌کند که باید این قانون را حتی به زندگی شخصی خود تعمیم داد. به عنوان مثال، سرمایه‌ گذاران موفق سعی می‌کنند که از خرید محصولات جدید مثله گوشی یا تلویزیون خودداری کنند چراکه مصرف‌گرایی مانع سرمایه‌گذاری در مسکن، بازار بورس، و.. می‌شود. به جای محصولات جدید،باید یا محصولات دست دوم خرید یا باید آن را تعمیر کرد.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app