Practică

  •  
  • 67
  • 7
  • 1
  • Romanian 
Jul 7, 2018 02:59
În orașul meu nu există prea multe atracții turistice.
Îmi puteți recomanda anumite atracții turistice din orasul ăsta?
- Îmi poți recomanda anumite cluburi bune din apropiere? - Din păcate nu. Cel mai bun club se închis acum câteva luni. Acum există doar „Revolution”, care e îngrozitor, și două cârciumi.
În jurul grădinii se poate vedea buruieni înalte crescând din iarbă.
Spațiul din jurul clădirii e utilizat ca o parcare.
Pe site-ul ăsta poți să citești despre politică în țara proprie.
Bunicul meu a călătorit în jurul lumii.
Bunicul meu a călătorit în lume. A vizitat mai multe țări, decât pot să număr.
Au fost/Sunt construcții de drumuri în vecinătatea mea de luni de zile.
O portocală e un fel de fruct.
El utilizează umorul ca un mechanism de coping.
Asta a trebuit să fie o glumă.
Asta trebui să fie o glumă?!
Marchiză face scutire de la căldură soarelui.
Oricine la petrecere s-au simțit minunați.
El preferă o procedură mai relaxantă a învăța limbi.
- N-au fost nicio afine la supermarket azi de dimineață. - Și n-a fost nicio brânză.
Practising

In my town, there aren't many tourist attractions.
Can you recommend any tourist attractions in this city?
Can you recommend any good clubs in the area? - Unfortunately not. The best club closed a few months ago. Now there is only "Revolution", which is terrible, and two pubs.
Around the garden you can see tall weeds growing out of the grass.
The space around the building is used as a car park.
On this website you can read about politics in your country.
My grandfather has travelled around the world.
My grandfather has travelled the world. He's been to more countries than I can count.
There have been roadworks in my neighbourhood for months.
An orange is a type of fruit.
He uses humour as a coping mechanism.
That was supposed to be a joke.
Is that supposed to be a joke?!
The marquee provides relief from the heat of the sun.
Everyone at the party had a good time.
He prefers a more relaxed approach to learning languages.
There weren't any blueberries at the supermarket this morning. - There wasn't any cheese either.