Limba română - traducere

  •  
  • 67
  • 4
  • 1
  • Romanian 
Jul 11, 2018 20:44
Limba română (care este scrisă și „Romanian” și „Rumanian” în engleză) este limba națională a României. Este vorbită de aproximativ 90 la sută din populația țării, adică cam 20 de milioane de persoane. Este, de asemenea, vorbită în țara învecinată Republica Moldova, dar deseori este denumită limba moldovenească („Moldovan”) acolo.
Așa cum sugerează și numele, româna este una dintre limbile romanice, cea singură care este vorbită în Europa de Est. A evoluat din limba latină care a fost introdusă din împăratul roman Traian, când cucerea regiunea în secolul II d.Hr.
România a schimbat de la scrisul chirilic la scrisul roman în 1860. Alfabetul actual conține cinci litere speciale: „ă”, o vocală neaccentuată, „â” sau „î”, o vocală guturală, „ș”, care este pronunțat ca „sh” în engleză și „ț”, care este pronunțat ca „ts” în engleză. Articolul român hotărât, ca cel în limba bulgară și în limbile scandinave, este adăugat la substantiv în formă unui sufix.
Limba română modernă conține relativ puține cuvinte din latina care a adus acolo de romanii. Peste secole, împrumuta mult de la limbile slavice, de la limba greacă, turcă, germană și mai ales franceză. S-a estimat că la fel de multe ca o treime din toate cuvintele române astăzi sunt franceze la origini.
Romanian - translation

Romanian (spelled both "Romanian" and "Rumanian") is the national language of Romania. It is spoken by about 90 per cent of the country's population, or some 20 million people. It is also spoken in neighbouring Moldova, but there it is often referred to as "Moldovan".
As its name suggests, Romanian is one of the Romance languages, the only one spoken in Eastern Europe. It is descended from the Latin introduced by the Roman Emperor Trajan when he conquered the region in the 2nd century AD.
Romanian switched from the Cyrillic to the Roman script in 1860. The present alphabet contains five special letters: "ă", an unstressed vowel, "â" or "î", a guttural vowel, "ș", which is pronounced as the English "sh", and "ț", pronounced as the English "ts". The Romanian definite article, like that of Bulgarian and Scandinavian languages, is suffixed to the noun.
Modern Romanian contains relatively few words from the Latin that was brought there by the Romans. Over the centuries, it has borrowed heavily from the Slavic languages, from Greek, Turkish, German, and especially French. It has been estimated that as many as a third of all Romanian words today are of French origin.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app