Cartea de întrebări - partea a 3-a

  •  
  • 62
  • 2
  • 1
  • Romanian 
Aug 11, 2018 23:48
8. Cumperi flori des?

Din când în când le cumpăr rude un buchet de flori pentru ziua lor de naștere sau așa ceva, pentru că știu că să îi facă o bucurie. Totuși nu-mi cumpăr flori niciodată pentru mine. E firește frumos a aduce natura în înterior, dar mă deranjează să mă uit cum un buchet de flori frumoase încet ofilește și moare. Așa e fără sens pentru mine. O plantă de ghiveci e o alternativă bună, desigur, dar e o responsibilitate, mai ales n-ai un deget mare verze ca eu!

9. Îți place să meditezi?

În experiența mea, meditația poate fi extrem de utilă. Acum câteva ani meditam în fiecare zi pentru multe luni și de atunci am trecut prin fazele de meditând. Problema e că deși știu că e bun pentru mine, îndată ce înceată să fie o rutină zilnică, e foarte dificil să încep din nou. Încă îi aș recomanda-o pe oricine. În ceea ce mă privește, prefer meditațile ghidate, anume explorările corporale, dar există multe feluri de meditație. E doar o chestiune de a găsi ce funcționează mai bine pentru tine.
8. Do you often buy flowers?

Occasionally I buy a bunch of flowers for relatives for their birthday or something, because I know it makes them happy. However, I never buy flowers for myself. It's lovely, of course, to bring nature indoors, but it bothers me to watch a bouquet of beautiful flowers slowly wither and die. That's pointless to me. A pot plant is a good alternative, of course, but it's a responsibility, especially if you don't have a green thumb like me!

9. Do you like to meditate?

In my experience, meditation can be extremely helpful. A few years ago I meditated every day for a number of months and since then I have gone through phases of meditating. The problem is that although I know that it's good for me, as soon as it stops being a daily routine it's very difficult to start again. I'd still recommend it to anyone though. I personally prefer guided meditations, specifically body scans, but there are many different kinds of meditation. It's just a case of finding what works best for you.