Engels Leraar

  •  
  • 265
  • 1
  • 2
  • Dutch 
Jan 31, 2015 04:24 leraar
Ik ben leraar van het Engels. Mijne leerlingen zijn alle volwassenen. Ze zijn imigranten van verschiedene landen. Ze komen meestal uit El Salvador en Mexico en dus spreken ze het Spaans. In onze stad zijn er veele mensen van Centraal Amerika en ze formen eene sterke gemeenschap. Deze gemeenschap kan de nieuwe imigranten helpen, maar de problem is, dat veele van mijne leerlingen 10 of 20 jaaren hier gewond hebben, zonder het Engels erg te leren.

Eenige van mijn leerlige komen ook uit Afrika, met name uit Ethiopea en Cameroon. Degene de van Ethiopea zijn sprekken het Amharic, en degene van Cameroon sprekken het Frans. De gemeenschapen van deze nationaliteiten zijn niet zo groot, en vaak sprekken ze meer Engels en minder hunner eerste taal.
I am an English teacher. My students are all adults. They are immigrants from various countries. The come mostly from El Salvador and Mexico, and therefore they speak Spanish. In our city, there are many people from Central America and they form a strong community. This community can help new immigrants, but the problem is that many of my students have lived here for 10 or 20 years, without really learning English.

Some of my students come from African, especially Ethiopea and Cameroon. The ones that are from Ethiopea speak Amharic, and the ones from Cameroon speak French. The communities of these nationalities are no so large, and often they speak more English and less of their first language.