hanzou's Home
 
 
 
 
Photo Album

 
 

15
Entries Written

113
Corrections made

110
Corrections received

205
Friends

About me

Hi everyone!

I come from Japan and currently learn English and Vietnamese.
I think I don't have so much problem in reading and listening in English, on the other hand, speaking and writing skills are terrible. So, I want to practice here to express myself, helping others to practice Japanese.
I love to have communication with people who have grown up in various cultures.
Thank you.

Xin chào các bạn!
Tôi bất đầu học tiếng Việt từ năm trước vì công ty tôi thương mại ở Việt Nam.
Nhưng, tôi không có nhiều bạn người Việt. Bạn giúp tôi học tiếng Việt, tôi sẽ vui lắm.
Cảm ơn.

Read more

Latest entries

hanzou

Cưới tuần nay, tôi sẽ đi Osaka để gập bà tôi. With native lang

Cưới tuần nay, tôi sẽ đi Osaka để gập bà tôi. Bà ấy là năm nay 90 tuổi và sức khỏe. Cùng một lúc, tôi sẽ gặp một bạn của tôi. Em ấy là...
 •  
 • 300
 • 1
 • 11
 • Vietnamese 
Jan 30, 2017 14:39
hanzou

Chúc mừng năm mới. With native lang

Chúc mừng năm mới. Rốt cuộc Tết đã đến. Cã đồng nhiệp ở Viêt Nạm không gửi e-mail. Tôi cảm thấy hơi buồn.
 •  
 • 190
 • 2
 • 10
 • Vietnamese 
Jan 27, 2017 18:58
hanzou

Coffee Maker With native lang

Coffee Maker There is a coffee maker in our office. This one was bought 5 years ago. Everyday, we have coffee with this machine. Bu...
 •  
 • 168
 • 1
 • 1
 • English 
Jan 27, 2017 18:25
hanzou

How to spend idle time in work place. With native lang

How to spend idle time in work place. We don't have much workload at the moment, because of the new Lunar year. As I mentioned in...
 •  
 • 154
 • 1
 • 1
 • English 
Jan 25, 2017 18:58
hanzou

Tuần nay, tôi bận quá bởi vì nhièu đồng nhiệp đã đến Nhật Bản từ Việt Nam và ... With native lang

Tuần nay, tôi bận quá bởi vì nhièu đồng nhiệp đã đến Nhật Bản từ Việt Nam và tôi phải đi chỗ khác nhau cùng với họ. Chúng tôi làm bữa ti...
 •  
 • 389
 • 3
 • 16
 • Vietnamese 
Aug 28, 2016 21:01
Read more