De koe die niet in de spiegel kon kijken -- deel één!

  •  
  • 166
  • 2
  • 1
  • Dutch 
Sep 9, 2016 13:47 koe raar kijk kort verhaal spiegel
Het is zo'n lange tijd geleden dat ik hier iets heb geschreven dus ik denk dat ik er aan de slag moet! Ik heb geen idee of ik nog eens Nederlands *kan* XD maar toch probeer ik nou eens iets te schrijven. Ik moet zeggen dat ik niet veel hierover na wil denken. Ik wil zo spontaan mogelijk zijn. Dus ik weet niet hoe dit zal aflopen. Het zal waarschijnlijk best wel raar zijn. :P

Eens was er een zelfzuchtige koe. Deze koe was heel uniek omdat zij dingen opgeblazen kon laten worden! En alleen maar met haar gezichtsuitdrukkingen. Een snel oogopslag was alles wat nodig was om iemands hoofd naar de maan te sturen. Iedereen was natuurlijk bang voor haar en wilde zo ver mogelijk weg van haar blijven. Maar dat maakt haar niet veel uit want het enige waarover ze zich zorgen maakte was haarzelf.
Er was toch één probleem ermee: ze kon helemaal nooit in de spiegel kijken. Anders liet ze zichzelf opgeblazen worden! En daarom had ze geen enkel idee hoe zij zelf eruit zag. En voor zo'n zelfzuchtige koe als haar was dit een heel merkwaardig probleem.
Op één maanloze zwarte nacht werd ze wakker door een vreemde mompelende stem van tegenover het meertje. Zij was niet eraan gewend dat iemand iets tegen haar probeerde te zeggen. Dus ze vond deze stem bijzonder verwarrend.
"Ga weg," dreigte ze. Ze was boos dat ze van haar schoonheidsslaapje wakker werden geworden, "anders kijk ik je eens aan!"

(wordt vervolgt...!)
It's been such a long time since I've written something here. So I think I should get to work! I have no idea if I can even still use Dutch. XD But I'll try to write something anyway. I should say that I don't want to think too much over this. I want to be as spontaneous as possible. So I don't know how this will turn out. It'll probably be really strange. :P

Once there was a selfish cow. This cow was very unique because she could blow people up with nothing but her facial expressions. A quick glance of the eyes was all it took to send someones head to the moon. Of course everybody feared her and stayed as far away as possible. She didn't mind this much, as she was only ever concerned with herself anyway.
There was however one problem that came with her ability: she could never, ever look in the mirror, otherwise she would blow herself up! And that's why she was never able to know what she actually looked like. Being a very selfish cow, this was indeed a very serious problem for her.
One moonless black night she was awakened to the murmur of a strange voice coming from across the pond. As she was not used to people attempting to talk to her, she found this particularly puzzling.
"Go away," she threatened, angry to have had her beauty sleep disturbed, "or I'll look at you!"

(to be continued...!)