I don't feel good today.

  •  
  • 257
  • 2
  • 1
  • English 
Jun 24, 2015 04:30
I don't feel good today. I have a terrible headache. I can't write anything interesting.
Nie czuję się dobrze dzisiaj. Mam okropny ból głowy. Nie mogę napisać niczego ciekawego.