I don't know why, but when I am doing an English exercises I ha...

  •  
  • 258
  • 2
  • 2
  • English 
Oct 1, 2015 04:19
I don't know why, but when I am doing an English exercises I have a very bad resurces. In each exercises, I have 50 points. My score is 20-30 points. I do not know why in exercises I am giving a wrong answer. I' am very angry today.
The first time in this month I wrote for a long time a few entries in every day. I'm very proud of myself!

Nie wiem dlaczego, kiedy robię ćwiczenia z angielskiego mam bardzo złe wyniki. W każdym ćwiczeniu mam 50 punktów do uzyskania. Mój wynik to 20-30 punktów. Nie wiem dlaczego w ćwiczeniach udzielam błędnych odpowiedzi. Jestem bardzo zła dzisiaj.
Po raz pierwszy w tym miesiącu od dawna napisałam kilka wpisów każdego dnia! Jestem bardzo dumna z siebie.

Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app