Today I find some information about prepositions.

  •  
  • 61
  • 0
  • 2
  • English 
Jan 28, 2019 02:35
Today I find some information about prepositions. It was a very exhaustive day. Tomorrow I'm going to write more when I'm not very tired. If my daughter sleeps early today I would be very happy.
Dzisiaj znalazłam trochę informacji na temat przyimków. To był bardzo wyczerpujący dzień. Jutro zamierzam napisać więcej, kiedy nie będę tak bardzo zmęczona. Jeśli moja córka zaśnie dziś wcześniej będę przeszczęśliwa.