Sentences

  •  
  • 99
  • 0
  • 1
  • English 
Jan 20, 2019 00:07
I ordered two English books by the internet. Both are a detectives story.
Zamówiłam dwie angielskie książki przez internet. Obie są detektywistyczne.