I can't understand why in books to study of English is so many ...

  •  
  • 104
  • 0
  • 2
  • English 
Jan 24, 2019 00:45
I can't understand why in books to study of English is so many mistakes. Yesterday I rewrote one of the exercises and my post was revised of all.
Nie potrafię zrozumieć dlaczego w książkach do nauki angielskiego jest tyle błędów. Wczoraj przepisałam jedno z ćwiczeń i mój post został poprawiony.