I can't overcome my Polish thinking when I learn English.

  •  
  • 87
  • 0
  • 1
  • English 
Jan 11, 2019 07:48
I can't overcome my Polish thinking when I learn English. It's so hard after a long pause. But I'm a stubborn and determined person and I know that I can do it.
Nie mogę pozbyć się mojego polskiego myślenia kiedy uczę się angielskiego. To takie trudne po tak długiej przerwie. Ale jestem upartą i zawziętą osobą i wiem że dam radę.