Sentences

  •  
  • 60
  • 0
  • 1
  • English 
Jan 23, 2019 03:58
1 - I would like to write something in different way.
2 - In different way I will be organizing my plan.
3 - The way that I'm learning is other as before.
1 - Chciałabym napisać coś w inny sposób.
2- W inny sposób nędę organizować mój plan.
3 - Sposób w jaki się ucze jest inny niż dotychczas.