Phrasal verbs _ Home and family

  •  
  • 57
  • 3
  • 1
  • English 
Jan 30, 2019 22:05
1 - I have been up all night because my daughter was crying for all the time.
2 - When we were in the restaurant I asked my husband for an apple pie but he brought me a piece of cheesecake.
3 - Can I call you back later?
4- Can you check out who is at the door? I have been waiting for something an hour and the doorbell is broken down.
5 - Images from that film keep coming back to me.
1- Niespałam całą noc ponieważ moja córka płakała cały czas.
2- Kiedy byliśmy w restauracji poprosiłam mojego męża o szarlotkę, ale on przyniósł mi kawałek sernika.
3 - Czy mogę zadzwonić do ciebie później?
4- Czy możesz sprawdzić kto jest za drzwiami? Czekam na kogoś od godziny a dzwonek od drzwi jest zepsuty.
5 - Obrazy z tamtego filmu wciąż do mnie powracają.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app